BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Start

BIOMED-LUBLIN podpisał kontrakty na zakup 130 tys. litrów polskiego osocza

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA złożył najkorzystniejszą ofertę na zakup nadwyżek polskiego osocza w konkursie ogłoszonym za zgodą Ministerstwa Zdrowia, przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Umowy z tej sprawie Biomed podpisał w Mielcu, gdzie Spółka planuje uruchomić zakład frakcjonowania osocza.

W wyniku prowadzonych rozmów, mimo wcześniej wyrażonej chęci przez Biomed Lublin i zaakceptowanej przez RCKiK, zakupu 100 tys. litrów osocza pochodzącego z 2010 roku, firma rozszerzyła swoją ofertę.

- Podpisaliśmy kontrakty na zakup osocza z 2009 roku. Ostatecznie zakupiliśmy łącznie 130 tysięcy litrów – informuje Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu Biomed Lublin SA.

Dodatkowe kontrakty pozwolą na uniknięcie przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ewentualnych strat z powodu kończącego się okresu przydatności osocza do frakcjonowania.

- Umowy podpisane w Mielcu to kolejny krok w realizacji naszej strategii: uzyskania statusu Narodowego Frakcjonatora Osocza. – mówi prezes Waldemar Sierocki.

Firma jest jedynym w Polsce producentem preparatów krwiopochodnych. Realizując plany budowy zakładu frakcjonowania osocza Biomed-Lublin w 2009 roku zakupił w Mielcu od syndyka masy upadłości obiekty po Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o. wraz z urządzeniami.

- Dziś, w wyniku naszych inwestycji, jego wartość rynkowa kształtuje się na poziomie ok. 100 mln zł – podkreśla prezes Sierocki.

Zakup osocza od konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to jeden z efektów udanej emisji akcji Biomed-Lublin SA na kwotę 35,5 mln zł. Spółka ma dostęp do nowoczesnej i sprawdzonej technologii frakcjonowania osocza. Zawdzięcza to umowom i porozumieniom o transferze technologii zawartym z francuskim narodowym frakcjonatorem, czyli firmą LFB BIOMEDICAMENTS.

- W wyniku umowy o kontraktowym frakcjonowaniu, zlecimy naszemu partnerowi z Francji wytwarzanie produktów z osocza. Będą to po raz pierwszy, w tak dużej ilości, produkty osoczopochodne, wytworzone z polskiego osocza i wprowadzone do publicznej służby zdrowia. To  albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepliwości krwi VIII, IX i von Willebrandta – mówi Waldemar Sierocki.

Zyski ze sprzedaży produktów Biomed będzie inwestował w dalsze wyposażenie zakładu w Mielcu. Przygotowanie obiektu do podjęcia produkcji wymagać będzie w sumie ponad 200 mln zł. Spółka opracowała długofalowy projekt finansowania tej inwestycji przy wykorzystaniu polskiego rynku kapitałowego. Biomed z powodzeniem zadebiutował 29 lipca br na rynku NewConnect. W planach ma wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zakład w Mielcu we wstępnej fazie produkcyjnej będzie gotowy do przerobu 400 tys. litrów osocza rocznie. Możliwości technologiczne i rozwiązania techniczne pozwolą na rozszerzenie mocy przerobowych do 500-600 tys. litrów osocza, bez dodatkowych nakładów. To pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania rynku polskiego na preparaty osoczopochodne.

- Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i zaleceniami Rady Europy osocze ludzkie powinno być wykorzystywane na potrzeby lecznictwa kraju, z którego pochodzi. W Polsce nigdy nie wprowadzono tych zaleceń. Stajemy teraz przed wielką szansą, żeby tak się wreszcie stało – podkreśla Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu Biomed Lublin SA.