BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Leki na receptę

DISTREPTAZA®

 

NAZWA HANDLOWA SRODKA FARMACEUTYCZNEGO

DISTREPTAZA® (15 000 j.m. + 1250 j.m.)
czopki doodbytniczealt

SKAŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden czopek (2g) zawiera streptokinazy (Streptokinasum) 15 000 j.m. i streptodornazy (Streptodornasum) 1250 j.m.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki doodbytnicze o masie 2g

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KLINICZNE

Wskazania do stosowania

Distreptazę w czopkach stosuje się w następujących przypadkach:

 • Przewlekłe zapalenie przydatków,
 • Zmiany naciekowe, pooperacyjne,
 • Zapalenie błony śluzowej macicy,
 • Żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym,
 • Ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym.
 • Ropiejące torbiele okołoogonowe.

Dawkowanie i sposób podawania

Czopek po wyjęciu z foremki bistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.
Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stany zapalnego.
Stosowanie według zaleceń lekarza.

W stanach ciężkich stosuje się:

 • 3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni
 • 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni
 • 1 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni.

W stanach lżejszych stosuje się:

 • 2 x po 1 czopku przez 3 dni
 • 1 x po 1 czopku przez kolejne 4 dni
 • lub 2 x po 1 czopku przeez 2 dni

Zwykle stosuje się 8 – 18. Przeciętne leczenie trwa 7 – 10 dni.

Przeciwwskazania

Preparat nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem, ponieważ może to spowodować rozluźnienie szwów i następowe krwawienie z rany.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie występuje.

Ciąża i laktacja

Distreptaza w czopkach nie może być stosowana przez kobiety w ciąży, a także w okresie karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych mechanicznych ruchu

Distreptaza nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej; nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych mechanicznych ruchu.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić odczyny alergiczne, podwyższenie ciepłoty ciała oraz skłonność do krwawień.

Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Strptokinaza, leki złożone, kod ATC: B06AA55

Właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne

Distreptaza w czopkach zawiera dwie substancje czynne: streptokinazę i streptodornazę.
Streptokinaza jest aktywatorem proenzymu zawartego we krwi ludzkiej zwanego plazminogenem, który pod wpływem streptokinazy przechodzi w plazminę odznaczającą się zdolnością rozpuszczania skrzepów krwi ludzkiej.
Streptodornaza jest enzymem wykazującym zdolność rozpuszczania lepkich mas nukleoprotein, martwych komórek lub ropy, nie wywierając wpływu na żywe komórki i ich czynności fizjologiczne.
Distreptazę w czopkach stosuje się jako lek samodzielny lub pomocniczy, który swoim działaniem umożliwia o wiele lepszy dostęp antybiotyków lub chemioterapeutyków do ogniska zapalnego.
Produkt zmniejsza dolegliwości subiektywne i skraca wybitnie okres leczenia.

SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

 • Prafina ciekła
 • Witepsol H15

Niezgodności farmaceutyczne

Nie wystepują.

Okres ważności

3 lata

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Rodzaj i zawartość pojemnika

6 szt.1 - blister po 6 szt. Blister z PCW w tekturowym pudełku.

Instrukcja dotyczaca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostalości

Czopek po wyjęciu z blistra wprowadzić głęboko do odbytnicy.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.