BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Wyroby medyczne -> Albumina ludzka proszek do diagnostyki in vitro

Albumina ludzka proszek do diagnostyki in vitro

Albumina ludzka jest preparatem liofilizowanym, uzyskiwanym z osocza ludzkiego metodą frakcjonowania alkoholem etylowym (wg Cohna), a następnie wysuszonym w próżni ze stanu zamrożenia. Osocze każdego dawcy jest badane testami immuno- enzymatycznymi, na obecność markerów serologicznych wirusów HBV, HCV, HIV 1 i HIV 2. Produkt końcowy kontrolowany jest techniką polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR), na zawartość wirusa żółtaczki typu C. Preparat zawiera co najmniej 95 % albuminy. Przeznaczony jest do celów diagnostycznych z zakresu serologii grup krwi.

OPAKOWANIE

Butelka plastikowa 25 g proszku

Butelka plastikowa 100 g proszku


Butelka plastikowa 250 g proszku

TERMIN WAŻNOŚCI

3 lata.

PRZECHOWYWANIE

W temperaturze od 2°C do 8°C.