BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Wyroby medyczne -> POŻYWKI JENSENA z lekami

POŻYWKI JENSENA z lekami

Pożywki Löwensteina - Jensena z dodatkiem preparatów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiają dobór właściwych leków w terapii gruźlicy oraz służą do określania dawek stosowanych leków. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli i glicerolem, wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje i różnych stężeń leków przeciwprątkowych. Pożywki spełniają kryteria diagnostyczne w zakresie czułości, wartości odżywczych i stężenia leków. Pożywki produkowane są w szczelnie zamkniętych probówkach, co zapobiega ich wysychaniu i zapewnia stałe warunki wzrostu w czasie wykonywania badania.

Pożywki są kontrolowana na jałowość. Ocena przydatności do badania lekowrażliwości wykonywane jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Skład pożywki odpowiada przepisowi wg zaleceń
WHO – BLG/UNDP/82.1.

Rodzaje pożywek Löwensteina- Jensena:

 • z dodatkiem streptomycyny (SM) - stężenie 4 mcg/ml i 8 mcg/ml,
 • z dodatkiem izoniazydu (INH) - stężenie 0,2 mcg/ml i 0,4 mcg/ml,
 • z dodatkiem rifampicyny (RMP) - stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
 • z dodatkiem etambutolu (EMB) - stężenie 2 mcg/ml i 4 mcg/ml,
 • z dodatkiem oflaxaciny (OFL) - stężenie 2,5 mcg/ml i 5 mcg/ml,
 • z dodatkiem etionamidu (ETA) - stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
 • z dodatkiem kapreomycyny (CAP) - stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
 • z dodatkiem cykloseryny (CS) - stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml.

OPAKOWANIE

Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI

6 miesięcy

PRZECHOWYWANIE

 • W temperaturze od 2°C do 8°C.
 • Nie zamrażać!