BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Wyroby medyczne -> POŻYWKA STONEBRINKA do diagnostyki bydlęcych prątków gruźlicy

POŻYWKA STONEBRINKA do diagnostyki bydlęcych prątków gruźlicy

Pożywka Löwensteina- Jensena z pirogronianem sodu służy do hodowli i identyfikacji prątków gruźlicy w laboratoriach lecznictwa weterynaryjnego i medycznego. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli, pirogronianem sodu oraz wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje. Pożywki produkowane są w szczelnie zamkniętych probówkach, co zapobiega ich wysychaniu i zapewnia stałe warunki wzrostu w czasie wykonywania badania. Pożywka kontrolowana jest na jałowość oraz żyzność podłoża. Skład pożywki odpowiada przepisowi wg zaleceń WHO – BLG/UNDP/82.1.

OPAKOWANIE

Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI

6 miesięcy

PRZECHOWYWANIE

  • W temperaturze od 2°C do 8°C.
  • Nie zamrażać!