BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Wyroby medyczne -> POŻYWKA OGAWY

POŻYWKA OGAWY

Pożywka Ogawy jest pożywką półsyntetyczną, wybiórczą, do hodowli prątka BCG. Stosowana jest do oznaczania ilości żywych cząstek BCG w Sczepionce BCG. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli, glicerolem oraz wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje. Pożywka kontrolowana jest na jałowość i żyzność podłoża.

OPAKOWANIE

Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI

4 miesiące

PRZECHOWYWANIE

W temperaturze od 2°C do 8°C.