BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Władze

Władze

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd

Prezes Zarządu :                                                                   Marcin Piróg

Członek Zarządu ds. rozwoju :                                             Dariusz Kucowicz

Członek Zarządu ds. operacyjnych:                                      Grzegorz Stefański

Członek Zarządu ds. Finansowych:                                       Włodzimierz Parzydło

Rada Nadzorcza

Przewodniczący :                    Jarosław Błaszczak

Vce- Przewodniczący :            Wiktor Napióra

Sekretarz :                             Przemysław Sierocki

Członkowie :                          Joanna Szymańska-Bulska

:                          Dariusz Maciejuk