BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

  Strategia rozwoju na lata 2011 - 2014 BIOMED-LUBLIN w zakresie działalności podstawowej zakłada intensyfikowanie sprzedaży produktów Wydziału Probiotyków (Lakcid w różnych postaciach), Wydziału Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza oraz Onko BCG), Wydziału Krwiopochodnych (Gamma anty-D, Gamma anty-Hbs, Histaglobulina), Wydziału Distreptazy i Czopków (Distreptaza) oraz wprowadzenie na nowe rynki (głównie zagraniczne) swoich produktów w odniesieniu do Distreptazy oraz produktów krwiopochodnych.

Jednym z założeń BIOMED-LUBLIN w 2011 roku jest wprowadzenie na rynek nowego leku Lakcid L w saszetkach. Lakcid L obecnie podawany w fiolkach jest wypierany z rynku przez inne specyfiki (niekoniecznie leki, ponieważ tylko trzy probiotyki mają obecnie status leku) charakteryzujące się przede wszystkim bardziej przyjazną formą dozowania. Wprowadzenie nowego preparatu mającego status leku i nawiązującego do dotychczas sprzedawanego na rynku powinno wesprzeć i zintensyfikować sprzedaż całej grupy Probiotyków.

 

Emitent zakłada również rozwój eksportu w zakresie pozyskiwania nowych rynków zagranicznych dla wytwarzanych przez siebie produktów. Obecnie Emitent poza Polską obecny jest na rynku ukraińskim, białoruskim, kirgiskim, mongolskim, tadżyckim i uzbeckim, kazachskim i mołdawskim. Ze szczególną intensywnością promowana jest tam sprzedaż Distreptazy, dlatego BIOMED-LUBLIN spodziewa się w najbliższych latach znacznego przyrostu przychodów z tytułu dystrybucji tego preparatu, co związane jest z planami rejestracji tego specyfiku w krajach naszych wschodnich sąsiadów, w szczególności w Rosji. Ponadto, Spółka w zakończyła proces rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej BCG i uzyskała certyfikat dopuszczenia do obrotu na rynku ukraińskim. Rozpoczęto także rejestrację tej szczepionki w Rumunii.

 

BIOMED-LUBLIN posiada oficjalny status frakcjonatora. Ze względu na aktualny charakter polskiego rynku produktów krwiopochodnych, możliwa jest działalność wszystkich podmiotów zainteresowanych produkcją i sprzedażą produktów.

Emitent zamierza rozwijać swoją działalność w zakresie produkcji preparatów osoczopochodnych w oddziale zlokalizowanym w Mielcu - Zakładzie Frakcjonowania Osocza. Tym samym inwestycja i jej bezpośrednie efekty umożliwią zwiększenie konkurencyjności BIOMED-LUBLIN na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę produkcji preparatów krwiopochodnych.

Docelowym przedmiotem działalności Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu będzie wytwarzanie produktów osoczopochodnych obejmujących: albuminę, immunoglobulinę, czynnik VIII, czynnik IX oraz czynnik vWillebranda. Ponadto, Spółka będzie prowadziła prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów farmaceutyczno-biotechnicznych.