BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Dla mediów -> Dla mediów -> Już wkrótce preparaty krwiopochodne z polskiego osocza!

Już wkrótce preparaty krwiopochodne z polskiego osocza!

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA wysłał pierwszy transport osocza do LFB BIOMEDICAMENTS Francja, jednego z największych na świecie wytwórców produktów krwiopochodnych, z którym spółka przeprowadza proces frakcjonowania. Dzięki temu jeszcze w pierwszej połowie 2012 na krajowy rynek trafią preparaty krwiopochodne wytworzone z polskiego osocza.

Łączna wartość pierwszej transzy osocza dostarczonego przez spółkę do LFB BIOMEDICAMENTS przekracza 5 mln zł. We Francji osocze przejdzie kontrolne badania wirusologiczne, niezbędne do rozpoczęcia procesu frakcjonowania. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie usługowego frakcjonowania dostarczonego przez BIOMED-LUBLIN osocza. Jednocześnie z prowadzoną przez LFB BIOMEDICAMENTS procedurą przygotowania osocza do frakcjonowania, Spółka sfinalizuje rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych trzech preparatów krwiopochodnych - albuminy, immunoglobuliny oraz czynnika krzepliwości VIII. Zakończenie procesu weryfikacji osocza przez LFB BIOMEDICAMENTS oraz uzyskanie ostatecznych, prawomocnych rejestrów preparatów od URLP powinno nastąpić równolegle – BIOMED-LUBLIN spodziewa się, że będzie to I kwartał bieżącego roku.

- Chcemy aby Polska mogła w pełni uniezależnić się od pojawiających się systematycznie na rynku niedoborów leków krwiopochodnych, których import stanowi wyłączne źródło  zaopatrzenia krajowego lecznictwa. Dlatego w ubiegłym roku podpisaliśmy kontrakt na zakup 130 tys. litrów polskiego osocza i właśnie rozpoczynamy proces frakcjonowania– mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN.

We wrześniu 2011 roku Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę na zakup nadwyżek polskiego osocza w konkursie ogłoszonym za zgodą Ministerstwa Zdrowia, przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Wygrany konkurs to jeden z efektów udanej emisji akcji BIOMED-LUBLIN SA na kwotę 35,5 mln zł. Spółka z powodzeniem zadebiutowała w ub. roku na rynku NewConnect.

- Wszystko co robimy, ma pokazać, że jesteśmy przygotowani na uzyskanie statutu narodowego frakcjonatora osocza, który będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie polskiej służby zdrowia na leki krwiopochodne – podkreśla prezes Sierocki.

Działający na rynku już od ponad 60 lat, BIOMED-LUBLIN jest jedynym w Polsce producentem preparatów krwiopochodnych. Spółka ma dostęp do nowoczesnej i sprawdzonej technologii frakcjonowania osocza. Realizuje plany budowy Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu, gdzie po zakończeniu inwestycji zostanie przeniesiona cała technologia.

Preparaty z Francji zostaną przekazane do Mielca, który do tego czasu będzie posiadał dokumentację techniczną oraz zainstalowane niezbędne maszyny i urządzenia związane z uruchamianiem kolejnych, planowanych etapów wytwarzania. Zakład Frakcjonowania Osocza w Mielcu zacznie funkcjonować  po przeprowadzeniu inspekcji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Otrzymanie pozytywnego wyniku pozwoli spółce na uruchomienie procesu konfekcjonowania i sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym gotowych produktów krwiopochodnych. Konfekcjonowanie w Zakładzie w Mielcu wytworzonych w LFB BIOMEDICAMENTS preparatów stanowić będzie końcową fazę produkcyjną, która jest jednocześnie pierwszym etapem rozłożonego na kolejne lata projektu przeniesienia z LFB BIOMEDICAMENTS do Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu całego procesu wytwarzania preparatów krwiopochodnych.
- Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i zaleceniami Rady Europy osocze ludzkie powinno być wykorzystywane na potrzeby lecznictwa kraju, z którego pochodzi. W Polsce nigdy nie wprowadzono tych zaleceń. Stajemy teraz przed wielką szansą, żeby tak się wreszcie stało. W ten sposób dołączymy do krajów, które wprowadziły już programy samowystarczalności oparte na frakcjonowaniu osocza   – mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN SA.