BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Wyroby medyczne -> STEMBIO

STEMBIO

StemBio®

PODŁOŻE DO HODOWLI

MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Nr zgłoszenia patentowego: P.408903


ZASTOSOWANE

Podłoże hodowlane StemBio®  jest specjalistycznym, gotowym medium przeznaczonym  do hodowli komórek macierzystych . Umożliwia optymalizację prowadzonych hodowli komórkowych.

Podłoże jest  szczególnie dedykowane do prowadzenia krótko i długoterminowych hodowli komórek macierzystych. 

Skład tego innowacyjnego podłoża został opracowany i przetestowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie oraz technologów z firmy „BIOMED-LUBLIN” .

 

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie „BIOMED-LUBLIN” w produkcji wyrobów do diagnostyki In vitro pozwala na zapewnienie najnowocześniejszych  technologii  oraz najlepszych warunków wytwarzania i kontroli produktu.

Podłoże StemBio® jest  wytwarzane w pomieszczeniach klasy farmaceutycznej, wyposażonych  w media produkcyjne tj. wodę, parę i powietrze  spełniające  aktualne wymagania farmakopealne.

Opakowanie bezpośrednie wykonane jest ze szkła boro-krzemowego,  pierwszej klasy hydrolitycznej  zapewniając tym  samym  stabilność produktu  przez cały okres przydatności.

Podłoże  StemBio® jest produktem  jałowym o odczynie pH (7,2 ±0,2 ), osmolarności 300-340mOsmol/l. 

Brak toksyczności podłoża jest kontrolowana na standaryzowanej hodowli linii komórkowej .


OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrób  przeznaczony jest do diagnostyki in vitro.

 

Wyrób Stosować wyłącznie przez wykwalifikowany personel laboratoryjny w warunkach laboratorium zgodnie z zasadami GLP (Good  Laboratory  Practice).

Podczas pracy z wyrobem stosować odpowiednie środki ochrony (fartuch, rękawice ochronne, okulary).

Nie pić, nie spożywać, unikać kontaktu ze skórą, chronić od oczu.

Z   materiałem zużytym postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami  o odpadach tj:

Ustawa o odpadach z dnia 14  grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0,  poz.21).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz.U. z 2003 r Nr 8 poz.104).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. (Dz. U. z 2010 nr 139 poz. 940).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. 2010 nr 198 poz. 1318).

  

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

Opakowanie jednostkowe  podłoża hodowlanego  StemBio® stanowią butelki szklane zawierające

100 ml lub 500 ml gotowego produktu.

  

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI PO OTWARCIU .

 

Oryginalnie zapakowane opakowanie z podłożem hodowlanym przechowywać w temperaturze od  2oC  do 8oC. 

Chronić od światła. Termin ważności 6 miesięcy. Okres przydatności po otwarciu do 48 godzin, przy przechowywaniu w temperaturze od  2oC  do 8oC. 

  

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

 

Uwaga !

Wszelkie czynności z podłożem należy wykonywać w warunkach laboratorium, przez wykwalifikowany personel z zachowaniem zasad aseptyki i GLP (Good Laboratory Practice).

 

W celu zachowania jałowości  oraz utrzymania przydatności podłoża  zaleca się  następujący tok postępowania:

 

- wystawić z miejsc przechowywania butelkę z podłożem a następnie przenieść do pomieszczenia laboratoryjnego,

- ogrzać zawartości butelek do temperatury 37 oC,

- zdezynfekować zewnętrzne szyjki butelki i nakrętki środkiem dezynfekcyjnym,

- otworzyć butelkę w warunkach nawiewu jałowego powietrza (loża laminarna),

- za pomocą jałowej pipety lub strzykawki pobrać żądaną objętość gotowego podłoża  i przenieść do hodowli komórkowej,

- zabezpieczyć następnie naczynie z podłożem  korkiem,

- wstawić butelkę z niewykorzystanym  podłożem do chłodni  do temperatury od 2o do  8o C.

 

Wyrób nie może być użyty po upływie daty ważności a także w przypadku jakichkolwiek oznak zepsucia  tj.  zmętnienia, zmiany zapachu, barwy.   

 

 

WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOSCI

 

W trakcie procesu technologicznego przeprowadzane są następujące badania kontrolne podłoża hodowlanego  StemBio®:

- jałowość

- pH

- osmolarność

- nietoksyczność.