BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Dla mediów -> Dla mediów -> „BIOMED-LUBLIN” rozwija współpracę ze szkołą chemiczną

„BIOMED-LUBLIN” rozwija współpracę ze szkołą chemiczną

Spółka „BIOMED-LUBLIN”, działająca w obszarze farmacji i biotechnologii, objęła patronatem jedną ze specjalizacji realizowanych przez lubelskie Technikum Chemiczne. W ramach współpracy ze szkołą, firma oferuje praktyki, staże i specjalistyczne warsztaty dla uczniów. Dodatkowo spółka wspiera partnerską placówkę w czasie takich wydarzeń, jak targi edukacyjne.

Technikum Chemiczne funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie. Jego uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, a sama szkoła zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Jedną z realizowanych tutaj specjalizacji jest technologia środków farmaceutycznych i to właśnie jej patronuje „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Absolwenci Technikum Chemicznego w Lublinie są dobrze przygotowani do pracy w specjalistycznych laboratoriach. Dla takich firm, jak nasza, współpraca ze szkołą stanowi więc doskonałą okazję do pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. – Korzyści muszą być jednak obustronne. Dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Zespołu Szkół i zapewniamy jego uczniom warunki do praktycznej nauki zawodu oraz do zdobywania cennego doświadczenia.

Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego przyjmowani są do spółki „BIOMED-LUBLIN” na praktyki. W Wydziałach Produkcyjnych oraz w Dziale Kontroli Jakości odbywają także staże zawodowe. Ponadto korzystają ze specjalistycznych szkoleń z zakresu wytwarzania produktów leczniczych. „BIOMED-LUBLIN” współpracuje ze szkołą także w zakresie organizacji wykładów, konferencji i warsztatów przeznaczonych dla uczniów. Wraz z Zespołem Szkół, spółka występuje również o dotacje unijne na realizację płatnych staży zawodowych.

Współpraca dotyczy także promocji oferty edukacyjnej partnerskiej placówki. Przedstawiciele firmy „BIOMED-LUBLIN” biorą więc udział w akcjach zachęcających absolwentów gimnazjum do kontynuowania nauki w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Nie zabrakło ich również w czasie Targów Edukacyjnych, które odbywały się 24 i 25 marca w hali Targów Lublin S.A.

Cieszymy się, że mogliśmy zachęcić młodych ludzi do podjęcia nauki w klasach o praktycznym i nowoczesnym profilu nauczania. Jestem przekonany, że z wieloma spośród nich spotkamy się ponownie, gdy będą już uczniami lubelskiego Technikum Chemicznego – podsumowuje Waldemar Sierocki.

alt