BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Oferta -> Leki bez recepty -> BIOGLICEROL 2g - czopki glicerolowe

BIOGLICEROL 2g - czopki glicerolowe

NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

BIOGLICEROL
Czopki glicerolowe
(Suppositoria Glyceroli)

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • Gliceryna 86 % - 1,82 g
 • Substancje pomocnicze, patrz pkt. Wykaz substancji pomocniczych

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki, 2 g

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Wskazania do stosowania

BIOGLICEROL stosuje się w zaparciach jako środek ułatwiający wypróżnianie.

Dawkowanie i sposób podawania

 • Produkt jest zalecany dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.
 • Najczęściej stosować doodbytniczo na noc 1 - 2 czopki.

Przeciwwskazania

Nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie występują.

Ciąża lub laktacja

Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

BIOGLICEROL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane

BIOGLICEROL jest na ogół dobrze tolerowany. Możliwe jest podrażnienie odbytnicy po zastosowaniu czopka.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeczyszczające Kod ATC: A06AX

Właściwości farmakokinetyczne

 • Składniki czopków nie wchłaniają się. Aktywny składnik czopków - gliceryna, działa jako osmotyczny środek przeczyszczający.
 • Po wprowadzeniu czopka do odbytu wypróżnienie następuje po 15 do 60 minut.
 • Działanie BIOGLICEROLU polega na wywołaniu poślizgu oraz zmiękczeniu masy kałowej. Mechanizm działania u niektórych osób obejmuje także wywołanie lokalnej reakcji pobudzenia perystaltyki.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt farmakopealny, stosowanie bezpieczne.

DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

 • Bezwodny sodu węglan
 • Kwas stearynowy

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

18 miesięcy

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

 • Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 20oC.
 • Chronić od wilgoci.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Rodzaj i zawartość opakowania

 • 1 blister po 5 czopków 2 g w pudełku tekturowym.
 • 2 blistry po 5 czopków 2 g w pudełku tekturowym.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

 • Czopek po wyjęciu z blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.
 • Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.