BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Dla mediów

Dla mediów

Informacja o złożeniu prospektu

informacja o złożeniu prospektu

Oświadczenie w sprawie decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

27 września 2017 r.

Oświadczenie w sprawie decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (decyzja Nr 54/WC/2017 z dnia 26 września br. o wycofaniu preparatu Lakcid z obrotu – dotyczy pojedynczej serii nr 019616)

Ważne:

• Stwierdzone odchylenie leku dotyczy wyłącznie jednej serii nr 019616 w stosunku do zadeklarowanej minimalnej liczby 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus nie wpływa na bezpieczeństwo leku

• Lek został wytworzony w październiku 2016 roku, BIOMED-LUBLIN wytwarza ok. 300 serii rocznie tego produktu leczniczego

• W stosunku do pozostałych serii leku nie stwierdzono żadnych odchyleń

• BIOMED-LUBLIN prowadzi działania mające na celu ustalenie czynników, które mogły wpłynąć na odchylenie, w tym również niezależnych od producenta, jak np. niewłaściwy transport i przechowywanie

• BIOMED-LUBLIN realizuje procedurę wycofania serii leku do czasu ustalenia szczegółów sprawy, zgodnie z prawem farmaceutycznym

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w odniesieniu do decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (decyzja Nr 54/WC/2017 z dnia 26 września br. o wycofaniu preparatu Lakcid z obrotu) informuje, że niniejsza decyzja dotyczy pojedynczej serii o numerze: 019616, w której podczas rutynowego badania kontrolnego realizowanego przez niezależny ośrodek badawczy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, stwierdzono różnicę między deklarowaną w specyfikacji minimalną liczbą CFU pałeczek kwasu mlekowego, a faktycznie obecną w próbce.

Wykryta różnica wartości parametru nie wpływa na bezpieczeństwo stosowania leku i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Lakcid jako jeden z niewielu dostępnych na rynku probiotyków ma status leku, co oznacza, że jest wnikliwie badany pod kątem deklarowanego zawartości bakterii probiotocznych. Odróżnia to Lakcid od suplementów diety, które nie są objęte takimi środkami.

Zarząd BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. informuje, że wszystkie partie leku przeznaczone do obrotu są poddawane wnikliwej kontroli w laboratorium producenta. Seria, której dotyczy wydana decyzja w dniu opuszczenia zakładu produkcyjnego zachowywała wszelkie parametry zgodnie ze specyfikacją.

BIOMED-LUBLIN podjął działania mające na celu ustalenie powodów stwierdzonych w badaniu odchyleń. Działania te obejmują zlecenie dodatkowych badań próbek leku z tej samej serii przechowywanych w archiwum spełniającym wszystkie wymagane standardy w zakresie przechowywania leku. Wyniki kontroli pomogą w określeniu dalszych decyzji. Do tego czasu seria 019616 podlega procedurze wycofania z obrotu i nie będzie dostępna w sprzedaży.

Lakcid to probiotyk, który stosowany jest w czasie i po antybiotykoterapii. Lakcid jest jedynym z niewielu probiotyków dostępnych na polskim rynku, który przechodzi rutynowe kontrole jakości przez niezależne ośrodki badawcze pozwalające wykrywać odchylenia podobne do wyżej opisanego.

BIOMED-LUBLIN z nowym znaczącym akcjonariuszem

W akcjonariacie BIOMED-LUBLIN ujawnił się znaczący branżowy inwestor, Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. Spółka już wcześniej posiadała pakiet akcji, który 27 października zwiększyła, osiągając 14,17% udziału w akcjonariacie Biomedu oraz 9,83% udziału w głosach na jego walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z przekazanymi przez OPDF S.A. informacjami, obecnie posiada ona 6.273.005 akcji Biomedu Lublin, stanowiących 14,17% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 9,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Swój udział zwiększyła w wyniku zakupu 4.773.005 akcji zwykłych na okaziciela (niedopuszczonych do obrotu publicznego). Przed zwiększeniem udziału OPDF S.A. posiadała 1.500.000 akcji, które stanowiły 3,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 2,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Biomedu.

W wyniku transakcji Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. została obecnie jednym z największych akcjonariuszy Biomedu Lublin. Wzmocnienie akcjonariatu o prężnie działający podmiot branżowy jest dla Spółki bardzo dobrą informacją – mówi Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A., obecna na rynku od 1999 roku, to dynamicznie rozwijająca się Spółka założona przez grupę sześciu polskich hurtowni farmaceutycznych, pełniąca funkcję wsparcia biznesowego dla tej grupy.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. realizuje postanowienia układu

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. podsumowuje pierwszy miesiąc realizacji układu. Z dniem 22 września 2016 roku uprawomocnił się zatwierdzony w czerwcu br. układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-LUBLIN w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki. Na podstawie postanowień układu oraz odrębnych porozumień Spółka realizuje program restrukturyzacji i reguluje wszystkie zobowiązania.

Stwierdzenie przez sąd prawomocności postanowienia pozwoliło spółce rozpocząć spłaty wierzycieli zgodnie z propozycjami układowymi zatwierdzonymi przez sąd. Wartość wierzytelności objętych układem wynosi łącznie 93,5 mln zł.

– Sprzyjające warunki rynkowe w połączeniu z wysiłkiem wkładanym przez nasz zespół skutkują dobrymi wynikami sprzedażowymi. Pozwala nam to realizować nasze zobowiązania w terminie – mówi Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. Jednocześnie nie ustajemy w pracach nad poprawą struktury bilansu. Pracujemy nad projektami, które pomogą upłynnić aktywa nieoperacyjne bez wpływu na potencjał rozwojowy spółki – podkreśla.

Pod koniec września Biomed-Lublin dokonał spłaty pierwszej raty na rzecz Banku Millennium. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. dokonał też spłaty pierwszej raty na rzecz obligatariuszy, zgodnie z harmonogramem zawartym w warunkach układu z wierzycielami. Wierzyciele z tej grupy otrzymali łącznie ok. 650 tys. zł w ramach spłaty zaległych odsetek. Pozostałe odsetki płacone będą w półrocznych odstępach, zgodnie z oryginalnym harmonogramem. Pierwsza spłata kapitału, w wysokości 5% jego wartości, trafi do obligatariuszy przed upływem trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia układu.

­- Realizację postanowień układu traktujemy priorytetowo. Podstawowym celem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest zapewnienie pełnej możliwości realizacji planu. Terminowe regulowanie zobowiązań potwierdza skuteczność tych działań. Jestem przekonany, że Biomed-Lublin jest w stanie nie tylko sprawnie realizować postanowienia układu, ale równocześnie prowadzić projekty prorozwojowe – podkreśla Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nowy Członek Zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

21 września 2016 roku Rada Nadzorcza BIOMED-Lublin WSiS S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu z dniem 1 października 2016  r. Spółki Pana Adama Siwka. Zmiana ta ma wzmocnić Spółkę nie tylko w realizacji układu z wierzycielami, ale również w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju.

11 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-Lublin w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Realizacja układu z wierzycielami pozostaje naszym głównym celem. Dążąc jednak do tego, by po jego wykonaniu również zapewnić Spółce możliwość stabilnego działania, podjęliśmy decyzję o uzupełnieniu składu zarządu. Jestem pewien, że kompetencje i bogate doświadczenie Pana Adama Siwka nie tylko pomogą sprawnie przeprowadzić Biomed-Lublin przez restrukturyzację, ale także otworzą przed Spółką nowe perspektywy, by w pełni wykorzystać jej potencjał – mówi Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Adam Siwek ukończył studia ekonomiczne Akademii Ekonomicznej (dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicznym) we Wrocławiu, a także Studium Podyplomowe w zakresie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i technicznych energetyki.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej EconTrade Sp. z o.o. jako Szef Biura Analiz i Wiceprezes Zarządu. Współwłaściciel firmy doradczej INERCON Sp. z o.o., gdzie w latach 2002-2009 pełnił funkcję Członka Zarządu. W latach 2009-2011 związany z KGHM Energetyka Sp z o.o. kolejno na stanowisku Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2012-2013 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem i Dyrektorem Pionu Inwestycji Strategicznych PGNiG Termika SA. W latach 2014-2015 Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o., skąd odszedł, by objąć stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Torpol Oil&Gas Sp. z o.o., pełnione do sierpnia 2016 r.

Członek Rad Nadzorczych WPEC Legnica SA, TFS Sp. z o.o., PLL LOT S.A., TORPOL S.A.. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Word Energy Council, oraz Business Centre Club.

Adam Siwek posiada bogate doświadczenie w analizie przedsiębiorstw i przygotowaniu długofalowych planów strategicznych i oraz inwestycyjnych. Nadzorował liczne projekty opracowania planu restrukturyzacji i wdrożenia strategii skierowanej na wzrost wartości firmy.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmiany w składzie Zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

12 września 2016 roku Rada Nadzorcza BIOMED-Lublin WSiS S.A. podjęła decyzję o dokonaniu zmian w składzie zarządu spółki. Odwołani zostali: pani Agnieszka Biała, oraz pan Marcus Preston. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu zarządu Pana Grzegorza Zabiegłego. Zmiany w składzie zarządu związane są z zatwierdzeniem układu z wierzycielami przez sąd.

11 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-Lublin w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Zamknięcie tego trudnego procesu nie byłoby możliwe bez udziału Pani Agnieszki Białej i Pana Marka Prestona. To najwyższej klasy specjaliści, o odpowiednich kompetencjach do przeprowadzania spółki przez trudny proces budowania układu z wierzycielami. Sytuacja finansowa Spółki została ustabilizowana i tym samym zostały stworzone podstawy do realizacji zobowiązań określonych w planie restrukturyzacyjnym.podkreśla Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – Spółka zamyka pewien rozdział w swojej historii. Obecnie przed zarządem stoją nowe wyzwania. Najwyższy priorytet mają działania zmierzające do wykonania postanowień układu z wierzycielami. Rada nadzorcza postanowiła o powołaniu do składu zarządu Pana Grzegorza Zabiegłego. Jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie i kompetencje są odpowiednie do powierzonych mu zadań, w tym nowym etapie życia Spółki.

Grzegorz Zabiegły ukończył studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek ACCA – Association of Chartered Certified Accountants.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w PricewaterhouseCoopers, gdzie w latach 1995-1999 pracował jako konsultant. Następnie, w latach 1999-2013 był związany z Castrol Polska, kolejno na stanowiskach Kontrolera Biznesowego, Dyrektora ds. Planowania i od 2008 r. Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2014-2015 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. W pierwszej połowie 2016 r. pracował jako Manager w Dziale Doradztwa Deloitte.

Ma bogate doświadczenie w kreowaniu wartości firmy poprzez redukcję kosztów i redukcję zaangażowanego kapitału i oraz wsparcie zarządzania cenami. Z sukcesem prowadził projekty optymalizacji procesów finansowych i operacyjnych oraz projekty wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona 1 z 3